Alfabetyczna lista usług

D

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

I

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

L

Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

N

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

O

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

wyników