Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Nowy dowód osobisty możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

Złożenie wniosku do projektu budżetu gminy/powiatu

wyników