Nazwa usługi: Informacja w sprawie podatku leśnego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz. 374)
- Art. 2, ust. 1 i 3
- Art. 6, ust. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Informacja w sprawie podatku leśnego
  • Tytuł prawny posiadanego gruntu
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego od lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1344