Nazwa usługi: Informacja w sprawie podatku rolnego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617, z późn. zm.)
- Art. 3, ust. 1 i 2
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Informacja w sprawie podatku rolnego
  • Tytuł prawny do gruntu
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego od gruntu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 408