Nazwa usługi: Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1029