Nazwa usługi: Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o oddanie im nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy przebiega w sposób określony przez dany organ, na podstawie odrębnych przepisów.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 947