Nazwa usługi: Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
  • 2. Dokumenty potwierdzające prawo żądania rozgraniczenia nieruchomości:
    - aktualny odpis z księgi wieczystej,
    - wypis z rejestru gruntów,
  • 3. Pisemne wskazanie uprawnionego geodety upoważnionego do ustalenia przebiegu granic.
  • 4. Oznaczenie na mapie spornych granic.
  • 5. Oświadczenie geodety o braku lub niepełnej dokumentacji w katastrze nieruchomości o przebiegu granic.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 956