Nazwa usługi: Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1721