Nazwa usługi: Sprawdź swoje punkty karne
   
Kogo dotyczy: Kierowcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20 czerwca 1997r. r. poz. 128)
- Art. 100c ust. 2c
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Brak
     
  Czas realizacji: Natychmiast
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1008