Nazwa usługi: Wydawanie zaświadczeń
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Wypełniony wniosek
  • W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – skan tytułu prawnego do lokalu lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do otrzymania żądanego zaświadczenia - gdy z wnioskiem występuje właściciel, zarządca lokalu lub budynku.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 604