Nazwa usługi: Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Kserokopia mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 631