Nazwa usługi: Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • mapa z zaznaczonym drzewem przeznaczonym do usunięcia
  • dokumentacja fotograficzna
  • protokół z oględzin drzew, zawierający także informacje w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów
  • wniosek o usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej
  • projekt zezwolenia określający wykaz i charakterystykę drzew przeznaczonych do usunięcia (nazwa gatunku, liczba sztuk, pierśnica, stan zdrowotny oraz przyczyny wycinki)
  • akta sprawy
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 885