Nazwa usługi: Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu i warunków technicznych zjazdu
  • Aktualna mapa wysokościowo sytuacyjna z wskazaniem wnioskowanej lokalizacji zjazdu w skali 1:250, 1:500 albo 1:1000 terenu – działki, na którą będzie lokalizowany zjazd z drogi publicznej
  • Opis planowanej lub istniejącej zabudowy i jej funkcji dla której lokalizuje się zjazd z drogi publicznej
  • Dokument stwierdzający prawo do władania nieruchomością na cele budowane lub własność działki wnioskodawcy
  • W przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika właściciela działki należy dołączyć pełnomocnictwo
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1479