Nazwa usługi: Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zawierający: 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2. Przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany, 3. Określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek, 4. Kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 904